TSCG
Teniski savez Crne Gore
Montenegrin Tennis Association

Naslovna vijesti obavjestenje-za-takmicare-sudije-klubove

Obavjestenje za takmičare/ke, sudije i klubove

utorak, 7. februar 2023
Registracija takmičara/ki za 2023. godinu obavljaće se u februaru, do 15. marta u prostorijama TSCG, svakim radnim danom u periodu od 09-11h.
Registracija je obavezna kako bi takmičari/ke mogli nesmetano učestvovati u takmičarskom procesu.
Napominjemo da je važeće ljekarsko uvjerenje, ono koje je izdato od ljekara sportske medicine i medicine rada u tekućoj godini. Sva ostala uvjerenja neće se uzimati u obzir prilikom registracije takmičara.
Prilikom registracije takmičara/ki neophodna je uplata na iznos od 10€ na žiro račun br. 510-8371-50 TSCG, na ime - produženje registracije za 2023. godinu ili na ime - nova registracija za 2023. godinu.
Takmičari/ke u ovom periodi mogu izvršiti i preregistraciju kluba.
Kotizacija za sve turnire u 2023. godini biće 15€.

Produženje sudijske licence
Obavještavaju se i sudije sa licencom TSCG da su u obavezi da do 24.02.2023. godine uplate iznos od 10€ na žiro račun br. 510-8371-50 TSCG, na ime - produženje sudijske licence za 2023. godinu. Sudije koje ne izmire svoju obavezu nece moći suditi turnire iz kalendara TSCG.

U narednim danima na portalu TSCG biće date informacije o: uputstvo za prijavu i odjavu takmičara/ki, kreiranje naloga takmičara/ki, kalendar takmičenja za 2023. godinu, promjene u sistemu takmičenja i seminar za sudije.

Važna napomena.
Upravni odbor TSCG je još 2020. godine, a na predlog Stučne komisije donio odluku, da se kao uslov za nastup u svim reprezentativnim selekcijama uzme učešće na državnim prvenstvima. To znači, da svaki takmičar/ka koji želi da bude član reprezentacije mora nastupiti na državnom prvenstvu. Obavezu učešća na državnim prvenstvima imaju svi takmičari/ke shodno Ugovoru o stipendiranju sa TSCG.