TSCG
Teniski savez Crne Gore
Montenegrin Tennis Association

Naslovna vijesti 07-02-2024-obavjestenje-za-takmicare-ke-sudije-i-klubove

Obavještenje za takmičare/ke, sudije i klubove

četvrtak, 1. februar 2024

Registracija novih takmičara/ki za 2024. godinu obavljaće se do 15. marta u prostorijama TSCG utorkom od 10-12h i četvrtkom od 14-16h.


Produženje registracije takmičara/ki za 2024. godinu obavljaće se online, odnosno putem e-pošte. Naime, klubovi, a i roditelji (ako klubovi ne obezbijede) za sve takmičare/ke su u obavezi da pripreme i dostave dokumentaciju.


Dokumentaciju (ljekarska uvjerenja - izvještaj o zdravstvenoj sposobnosti sportiste i uplatnice) slati na e-postu: mta@t-com.me.


Prilikom registracije novih takmičara/ki, kao i produženja registracije takmičara/ki neophodna je uplata na iznos od 10€ na žiro račun br. 510-8371-50 TSCG, na ime - produženje registracije za 2024. godinu ili na ime - nova registracija za 2024. godinu.


Takmičari/ke u ovom periodi mogu izvršiti i preregistraciju kluba. Kotizacija za sve turnire u 2024. godini biće 15€.


Registracija novih i produženja registracije takmičara/ki je obavezna kako bi takmičari/ke mogli nesmetano učestvovati u takmičarskom procesu.


Produženje sudijske licence


Obavještavaju se i sudije sa licencom TSCG da su u obavezi da do 17.02.2023. godine uplate iznos od 10€ na žiro račun br. 510-8371-50 TSCG, na ime - produženje sudijske licence za 2024. godinu. Sudije koje ne izmire svoju obavezu nece moći suditi turnire iz kalendara TSCG.


U narednim danima na portalu TSCG, po usvajanju biće objavljen Kalendar takmičenja za 2024. godinu.


TSCG